YoldaşHost Bilişim ve İnternet Hizmetleri ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Mesafeli Satış Sözleşmesi'dir.

HİZMET SÖZLEŞMESİ

Elektronik ortam üzerinde hizmet veren şirket olarak faaliyet gösteren “YoldaşHost Bilişim ve İnternet Hizmetleri” İle kendisinden hizmet alan, sipariş veren, destek alan ve tüm faaliyetlerini hizmet veren tarafından sağlatan kişi sözleşmenin devamında “Hizmet Alan ve MÜŞTERİ” sıfatları ile anılacaktır.

1- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin içeriği, hizmet sağlayanın sunmuş olduğu kullanımlar hususunda, MÜŞTERİ’nin dikkatli olmasını ve aynı zamanda MÜŞTERİ’nin de kendi haklarını bilmesine katkı sağlayacak unsurlar barındırmasıdır.

2- SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu sözleşmenin geçerlilik süresi MÜŞTERİ tarafından Hizmet veren firmaya sipariş vererek, hizmet veren firmanın ödeme kanallarını (Online Ödeme / Havale & EFT) kullanarak ödeme yapması ya da ödeme yapmadan, yapacağını taahhüt etmesi ile alacağı hizmetin süre periyodunu seçmesi (Aylık/3 Aylık/6 Aylık/1 Yıllık/2 Yıllık/3 Yıllık) sonucu geçerliliğine başlar. Hizmet süresi sona erdiğinde MÜŞTERİ’nin herhangi bir ödeyeceği tutar kalmaması üzerine sözleşmenin geçerliliği sona erer.

3- SÖZLEŞMEDE ÜRÜN VE HİZMETLER

MÜŞTERİ, YOLDAŞHOST’a barındırmak ve kullanmak için göndermiş olduğu Fiziksel Sunucu ve/veya YOLDAŞHOST’a ait olan (HOSTİNG, RESELLER, SANAL SUNUCU, FİZİKSEL SUNUCU) ve parantez içerisinde yer alan genel hizmetler haricinde diğer sözleşmenin içerisinde yer almayan ancak elektronik ortamda YOLDAŞHOST'un satmış olduğunu bütün hizmetlerin kullanım şartlarını okuyarak kabul ettiğini beyan eder.

MÜŞTERİ, ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce; adres, siparişi verilen ürün ve hizmetlere ait temel özellikler, vergiler dahil ödeme fiyatı ve ödeme bilgilerinin de doğru, eksiksiz olduğunu teyit etmiş olur.

4- SÖZLEŞMEDE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TESLİM ŞEKİLLERİ

MÜŞTERİ tarafından barındırılması ve kullanılmak üzere gönderilen Fiziksel Sunucu, YOLDAŞHOST’un hizmet verdiği kabin üzerinde güvenli bir şekilde barındırılacaktır. MÜŞTERİ’nin YOLDAŞHOST’a ait olan ve sağlamış olduğu hizmetleri kullanmak üzere vermiş olduğu siparişler ve yapmış olduğu ödemeler sonucu YOLDAŞHOST, MÜŞTERİ’nin ürün ve hizmetlerini www.yoldashost.com.tr internet sitesinde MÜŞTERİ tarafından oluşturulan MÜŞTERİ kaydında yer alan e-posta adresine göndermektedir.

5- SÖZLEŞMEDE YOLDAŞHOST'UN SORUMLULUKLARI

YOLDAŞHOST, MÜŞTERİ’nin talebi üzerine sipariş olarak iletilen hizmetlerin ödemesi peşin olarak yapıldıysa sağlayacaktır. Peşin olarak yapılmayan ödemelerde YOLDAŞHOST, MÜŞTERİ’nin ödemeyi taahhüt ettiği güne kadar bekleme zorunluluğunda olmayarak hizmet sağlama mecburiyetinde değildir.

YOLDAŞHOST, MÜŞTERİ’nin elektronik ortamdan yapmış olduğu siparişler sonrası, ürün teslimatında MÜŞTERİ’nin YOLDAŞHOST'a ait olan internet sitesinde oluşturduğu kayıt üzerinde ki e-posta adresine teslim edecek ve hizmeti başlatacaktır. Teslim edilen ürüne ilişkin doğru olmayan e-posta veya kişisel bilgilerden ötürü oluşacak zararlardan MÜŞTERİ sorumludur.

YOLDAŞHOST, vermiş olduğu hizmetlerin sınırları çerçevesinde MÜŞTERİ’nin teknik sorunlarını faaliyet gösterdiği www.yoldashost.com.tr üzerinden yazılı olarak “Destek Talebi” bölümü altında alacak ve alınan talepleri “Destek Talebi” bölümü altından cevaplandıracaktır. Teknik desteğin kapsamı sadece verilen hizmet ile sınırlıdır.

Fiziksel ve sanal sunucular için geçerli olan işletim sistemlerinde MÜŞTERİ’nin YOLDAŞHOST'un teslim ettiği hizmet içerisinde yer alan işletim sistemi haricinde yer alan MÜŞTERİ’nin kurmuş olduğu yazılım ve servisler teknik desteğin kapsamı dışındadır.

MÜŞTERİ’nin YOLDAŞHOST'u bu hizmetlerden sorumlu tutabilmesi için YÖNETİMLİ SUNUCU hizmeti satın almış olması gerekmektedir. Hizmet alan MÜŞTERİ, YOLDAŞHOST'un sunmuş olduğu sözleşme içerisinde ki teknik destek şartlarına uymak zorundadır.

YOLDAŞHOST sağlamış olduğu hizmet süresince, hizmet vermiş olduğu network üzerinde oluşan ana omurga problemlerinden, sunucu arızalarından, veri merkezi veya MÜŞTERİ tarafından kaynaklanan arıza ve bakım çalışmaları vb. her türlü ortaya çıkan kesintilerden sorumlu değildir.

Bu maddeye istinaden bakım çalışmasının yapılmasındaki incelik MÜŞTERİ’nin daha iyi hizmet alması üzerine yapılması nedeniyle sorumluluk kabul edilmemektedir.

YOLDAŞHOST, sağlamış olduğu hizmetler üzerinde ücretsiz ya da ücretli herhangi bir yedekleme hizmeti sunmamaktadır. Bu hizmetler içerisindeki tüm yedekler MÜŞTERİ’nin kendisine ait olmaktadır. Donanımsal kaynaklı oluşan problemlerden ötürü kaybolacak herhangi bir veri üzerinde ise YOLDAŞHOST sorumlu olmayacak ve yedek yükümlülüğü olan müşterinin sorunu olarak kabul görecektir.

6- SÖZLEŞMEDE MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI

Bu sözleşme gereğince tarafların, sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgisi olan kişisel verileri

6698 sayılı ve 24.03.2016 tarihli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenebilir. Bu anlamda Müşterinin T.C kimlik numarası, adı-soyadı, elektronik posta adresi, adresi; MÜŞTERİ tüzel kişi ise ayrıca vergi dairesi ve vergi numarası bilgileri alınmaktadır. Bu bilgiler, sözleşmenin kurulması ve yürütülmesi için gerekli bilgiler olup; sözleşmenin elektronik ortamda, hizmet alırken sözleşmeyi okudum ve kabul ediyorum ibaresini onaylaması ile faaliyete geçirmiştir.

MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetleri yoldashost.com.tr üzerinde yer alan HİZMET KULLANIM ŞARTLARI’na uygun olarak kullanacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

Hizmet içerisinde yer alan; bilgi, belge, yazılım, lisansların kurulması, ayarlanması ve yazılımların kullanımı ile ilgili ortaya çıkan bütün sorunlar müşterinin sorumluluğunda olup bütün belirtilen bu detaylar içerisinde oluşan sorunlardan YOLDAŞHOST hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

MÜŞTERİ’nin almış olduğu web barındırma ve sunucu hizmetleri içerisinde yer alan 3. Parti hizmetler, zararlı içerikler, paylaşımlar, T.C yasaları dışına çıkan unsurlarda bulunmasından ve barındırmasından hiçbir şekilde YOLDAŞHOST sorumlu tutulamaz, bu sebeplerden oluşan sorunlarda MÜŞTERİ, sözleşmeyi geçerli kılmasından ötürü kendisinin kabul ettiğini beyan eder. YOLDAŞHOST, oluşan sorunlardan ötürü ortaya çıkan problemin giderilmesi için müşteri bilgilerini gerekli kurum ve kuruluşlara ileteceğini bildirir.

Buna istinaden alınan hizmetler içerisinde yukarıda yer alan T.C. yasalarına uymayan içeriklerin barındırılması YOLDAŞHOST tarafından tespit edilir ise herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın askıya alınabilir.

MÜŞTERİ, kurallara aykırı davrandığı takdirde YOLDAŞHOST'un hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma, üyeliğine son verme hakkının bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

7- SÖZLEŞMEDE ÜCRET, ÖDEME VE İADE

MÜŞTERİ, alacağı hizmet için vermiş olduğu sipariş esnasında “yoldashost.com.tr/hesap-numaralarimiz.php” üzerinde yer alan banka hesaplarına HAVALE/EFT veya sipariş ekranında yer alan Online Ödeme ile sipariş ekranında yer alan PayTR aracılığıyla hizmet almadan önce peşin olarak ödeme yapmalıdır.

MÜŞTERİ tarafından alınan ancak ödemesi MÜŞTERİ tarafından taahhüt edilen zaman diliminde yapılmaması üzerine oluşan problemlerde YOLDAŞHOST müşteri ile irtibat kuracaktır. MÜŞTERİ taahhüt ettiği zaman diliminden daha ileriye bir zaman dilimi iletmesi üzerine YOLDAŞHOST vermiş olduğu hizmet ve destek süresince oluşan kur farkından ötürü MÜŞTERİYE %10 gecikme faizi uygulayabilir.

3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un, ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranı, işbu madde ile kabul edilen faiz oranından daha yüksek olduğu takdirde, Taraflar, gecikme faizi oranı olarak, kanun gereği ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranın uygulanacağını kabul ederler. Müşteri, işbu sözleşmeden doğan her tür alacak için YOLDAŞHOST'un dava ya da icra takibi açması halinde de faiz, avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri işbu sözleşme hükmü uyarınca ayrıca bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın peşinen ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

YOLDAŞHOST sağlamış olduğu hizmetlerde kendi tarafında oluşan ve 48 saat içerisinde çözümlenemeyen sorunlar yaşanması durumunda ücret iadesinin yapılmasını taahhüt eder. İADE sağlanacak olan hizmetin MÜŞTERİ tarafından herhangi bir biçimde zarar görmemiş olması gerekmektedir. MÜŞTERİ’nin yapmış olduğu hatalar sonucu TEKNİK DESTEK kapsamına girmeyen etkenlerde YOLDAŞHOST'un müdahale etmemesi iade sebebi olarak sayılmayacaktır.

Hizmet sözleşmesi gereği TEKNİK DESTEK kapsamından detaylı olarak söz edilmiş ve müşteri tarafından hizmet sözleşmesini onayladığında kabul edildiği ve taahhüt edildiği beyan edilmiştir.

7-1 İADENİN GEÇERSİZ OLDUĞU HİZMETLER

DOMAİN
WEB TASARIM & YAZILIM
PANEL LİSANSLARI
EKLENENEN BAKİYE
FİZİKSEL SUNUCU
SUNUCU BARINDIRMA
Yukarıda yer alan ürün ve hizmet ve unsurlar için YOLDAŞHOST tarafından iade edilebilirlik kapsamı dışında olduğu beyan edilmiştir.

Ürün ve hizmet alımı için sistem üzerine yükleme yapılan bakiye ya da iade biçiminin bakiye olarak belirten MÜŞTERİ, YOLDAŞHOST üzerinden nakit olarak geri çevirmesini talep edememektedir.

Bakiye, MÜŞTERİNİN firma üzerinden alışveriş yapacağını taahhüt etmesi ve ön ödeme olarak YOLDAŞHOST kayıtlarına geçmektedir.

7-2 İADENİN GEÇERLİ OLDUĞU HİZMETLER

HOSTİNG
RESELLER
SANAL SUNUCU

7-3- İADENİN GEÇERLİ OLDUĞU UNSURLARA İSTİNADEN KOŞUL KAVRAMI MADDESİ

YOLDAŞHOST teknik destek servisi dışında kalan unsurların MÜŞTERİ tarafından YOLDAŞHOST 'a yaptıramaması üzerine vazgeçerek iade almaya çalışması, keyfi olarak vazgeçmesi, programının ilk etapta çalışarak sonraki etaplarda çalışmaması ve kendine ait unsurların hizmetinin sonlandırılması. Bu tarz başvurular iadenin geçersizleşmesine sebep olmaktadır.

7-4- İADENİN GEÇERLİ OLDUĞU DİĞER UNSURLARIN İADE BİÇİMLERİ

ÜCRET İADESİNE ilişkin genel içeriklerin tümüne MÜŞTERİ, yoldashost.com.tr üzerinde yer alan ürün iade sözleşmesi üzerinden ulaşabilmektedir. Hizmet sözleşmesi içeriğinde yer alan bu madde MÜŞTERİ’ye yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır. Hizmet sözleşmesini kabul ettiğini bildiren MÜŞTERİ, ürün iade sözleşmesini de okuduğunu kabul etmektedir.

8- KAYNAK KULLANIMI

MÜŞTERİ;
4.1 Hizmet alımında kullanılan sisteme ait kaynakların %100 ve fazlasının 180 saniye ve üzerinde kullanılamaz. Sürekli 100% kullanım yapan işlemler %25 işlemci ile hard sınıra indirilir. Verilen cpu ve özelliklere göre limitler değişmektedir.
4.2 Web sitesi içeriği dışında, web sitesi ile alakası olmayan içerik tutulamaz.
4.3 Resim, video, müzik galerisi altında kişisel içerikler saklanamaz.
4.4 Her türlü içerik için arşiv amaçlı kullanılamaz.
4.5 Paylaşıma yönelik dosyalar barındırılamaz (zip, rar vb. Uzantılara sahip dosyalar)
4.6 Veritabanı hizmeti uzak sunucu (remote server) olarak kullanılamaz.

9- SÖZLEŞMEDE KOMİSYON

MÜŞTERİ, YOLDAŞHOST üzerinde yapmış olduğu bütün satın alım işlemlerinde geçerli olacak şekilde, Online ve EFT/Havale ile satın almaktadır.

Online Ödeme işlemlerinde PayTR Online Ödemeler sistemini kullanan YOLDAŞHOST, müşteriye online ödemelerinde herhangi bir komisyon tutarı yansıtmamaktadır.

YOLDAŞHOST , aracı sanal pos firmasının yaptığı kesintileri, MÜŞTERİ’nin HAVALE / EFT yöntemleri ile yapmış olduğu fazla ödeme veya Bakiye işlemlerinden online ödeme kesinti tutarı kadar tahsil etmekte ve düşerek yansıtmaktadır.

10- VERGİLENDİRME

YOLDAŞHOST'un hizmet sağlamış olduğu yoldashost.com.tr üzerinden yapmış olduğunuz satın alım işlemlerinizde Türkiye Cumhuriyeti üzerinde geçerli mevcut VERGİ KANUNLARI uygulanmaktadır.

Tüm hizmetlerde %18 KDV bedeli hariç olarak sunulmaktadır. Vergi kanunları üzerinde yapılan değişimlerden ötürü ortaya çıkan mevcut fiyatlandırma ve durumlar YOLDAŞHOST'un sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

11- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ayrıca taraflar bu sözleşme kapsamında verdikleri adres ve e-posta adresine yapılacak bildirimleri kabul eder; iletişim bilgilerinde olacak değişiklikleri karşı tarafa en geç 7 gün içinde bildirmeyi yüklenirler. Aksi takdirde sözleşme sırasında verilen adreslere yapılacak tebliğ veyahut mail bildirimleri karşı tarafa ulaşmış sayılır.

YOLDAŞHOST BİLİŞİM VE İNTERNET HİZMETLERİ TARAFINDAN FAALİYET VERMEK ÜZERİNE BELİRTİLEN HİZMET SÖZLEŞMESİ VE ÜRÜN İADE SÜRECİ MÜŞTERİ TARAFINDAN OKUNARAK, KABUL EDİLDİĞİ BEYAN EDİLMİŞTİR.